Thursday, March 27, 2008

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՔՆԵՍԵԹՈՒՄ / Israeli Knesset to debate Armenian Genocide

Իսրայելական «Հաարեց» թերթը տեղեկացնում է, որ երեկ Իսրայելի խորհրդարանը (Քնեսեթ) որոշում է ընդունել քննարկել Հայոց ցեղասպանության հարցը: Քնեսեթը անցած տարի՝ մարտի 14-ին մերժել էր քննարկել հարցը: Խորհրդարանի օրակարգում ընդգրկելու առաջարկը ներկայացրել է սոցիալիստական Մերեց կուսակցության ղեկավար Հայիմ Օրոնը: Խորհրդարանի նիստին ներկա բոլոր 11 պատգամավորներն էլ կողմ են քվեարկել առաջարկին: Հարցը օրակարգ մտնելուն կողմ է արտահայտվել եւ քվեարկել նաեւ կառավարության ներկայացուցիչ, գյուղատնտեսության նախարար Շալոմ Սիմհոնը

On March 26, 2008, Israel’s Knesset arrived at a decision to discuss the Armenian Genocide issue. As reported by Hay Dat Jerusalem office, the issue is likely to be considered by the parliamentary committee on education.On March 14, 2007, the initiative was taken by member of Knesset Chaim Oron, the brother of Jerusalem University professor Yair Oron specializing in the Armenian Genocide issue. The motion was supported by 11 deputies.Minister of Agriculture Shalom Simhon also voted in favor although he used the term ‘tragedy’ but not ‘genocide’. “We all know history and the issue should be put on agenda,” he said, reminding that Israel proposed mediation between Armenia and Turkey. “Dialogue should be launched,” the Minister said. Representatives of Hay Dat Jerusalem office, who attended the Knesset’s session, thanked Mr Chaim Oron for submission of the draft

2 comments:

Anonymous said...

It is useful to try everything in practise anyway and I like that here it's always possible to find something new. :)

Anonymous said...

This is my first visit here, but I will be back soon, because I really like the way you are writing, it is so simple and honest